КУПИ, РЕГИСТРИРАЙ, УЧАСТВАЙ в играта на СУХСТРОЙ

КУПИ, РЕГИСТРИРАЙ, УЧАСТВАЙ...

КАК ДА УЧАСТВАМ?

Здравейте, скъпи приятели!

Щом сте на тази страница, значи сте наш клиент и току-що сте пазарували от нашия строителен маркет в град Пазарджик на ул. "Александър Стамболийски" 190 или от онлайн магазина ни на адрес www.suhstroi.bg. Ако пък все още не сте - какво чакате?

Сега имате уникалната възможност да участвате в нашата томбола със страхотни награди само в 3 прости стъпки:

1. Купи

Пазарувайте на обща стойност над 20 лв. в нашия строителен маркет или онлайн на www.suhstroi.bg.

2. Регистрирай

Запазете и регистрирайте касова бележка със закупените продукти.

3. Участвай

Участвайте в тегленето за една от страхотните ни награди след края на играта.

Награди

ПРАВИЛА

Общи условия за участие

1. Целта на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на играта, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.
2. Организатор на играта е Сухстрой ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик 4400, бул. Александър Стамболийски 190 с ЕИК 112531045.
3. Администратор на играта е Сухстрой ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик 4400, бул. Александър Стамболийски 190 с ЕИК 112531045.

4. Играта се провежда на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.
5. Играта ще се проведе в периода от 01.12.2021г. До на 31.12.2021г. и настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са в сила за същия период.

6. Организатора си запазва правото да променя или допълва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на адрес: game.suhstroi.bg
7. Организаторът определя правилата на играта едностранно и си запазва правото да ги изменя и допълва по своя преценка, включително да съкрати или удължи срока на играта.
8. Организаторът на играта също така има право по всяко време да преустанови играта, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.
9. Изменените и/или допълнени ОБЩИ УСЛОВИЯ обвързват участниците в играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

10. Провеждането и участието в играта се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.
11. С участието си в играта се счита, че всеки участник приема настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и се задължава да ги спазва.
12. Право на участие има всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице – български гражданин, по указания в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ начин и срокове.
13. Не може да бъде участник лице, както и членове на семейството му, което е ангажирано в дейността на Организатора на играта или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните точки, Организаторът има право да спре участието на съответно лице до опровергаването им от страна на последното.
14. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
15. Лица на възраст между 14-18 години могат да участват само с изричното съгласие на родител или настойник.
16. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
17. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
18. В играта могат да участват неограничен брой лица.
19. Участието в Играта е обвързано с покупка при тегленето на награди чрез томбола. В Играта може да се участва при закупуване на продукти от магазина на Сухстрой ЕООД, с адрес гр. Пазарджик, бул. Александър Стамболийски 190 или от онлайн магазин suhstroi.bg
20. При закупуване на продукти на стойност над 20,00 лв. с ДДС по избор, потребителят трябва да запази касовия бон, на който ясно и недвузначно се вижда, че закупените артикули са на конкретна стойност, в конкретният срок и от конкретният магазин, отговарящи на механизма на кампанията.
21. След закупуване на продукти, за да участва в Играта, касовият бон трябва да бъде регистриран на интернет страницата game.suhstroi.bg, което е напълно безплатно. След всяка регистрация, съответният участник ще види съобщение „успешна регистрация “.
22. Всеки един нов регистриран номер на касова бележка се счита за нова регистрация.
23. Един касов бон може де се регистрира само веднъж.
24. Всеки от участниците може да се регистрира неограничен брой пъти.
25. Един касов бон участва само веднъж за целия срок на играта, като с него може да бъде спечелено само веднъж една от малки, средни или голяма награда.
26. Един участник може да спечели само по една награда.
27. Не се допуска регистриране на касови бележки с дата преди началото или края на играта.
28. След регистрация на касовия бон, потребителят трябва да пази бележката до един месец след края на промоцията. Куриерската фирма, може да поиска, преди предоставянето на наградата, да бъде предаден спечелилия касов бон.

29. Закупете продукти над 20,00 лв. с ДДС по избор с от магазин Сухстрой, с адрес, бул. Александър Стамболийски 190, или от онлайн магазин suhstroi.bg, като при плащане трябва да се запази касовия бон, който ще получите от търговския обект, при онлайн поръчки, касовата бележка ще откриете в пратката. Касовият бон трябва да е с дата между 01.12.2021г., 00:00 ч. и 31.12.2021г. 18:30 ч.
30. Всеки участник следва да регистрира касовия бон на интернет страницата game.suhstroi.bg. За да се регистрира за участие в играта “Купи, регистрирай, спечели...“, участникът трябва да въведе две имена, населено място, имейл адрес и телефонен номер, както и идентификационен номер на касова бележка и посочената в нея стойност на закупените/ният продукт/и/, получена при закупуване на продукт/и. За да завърши своята регистрация на касов бон, участникът трябва да маркира трите полета:
1. Съгласен съм с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на играта “Купи, регистрирай, спечели...“
2. Потвърждавам, че пазя касовата бележка.
3. Съгласен съм и приемам политиката за бисквитките и декларацията за поверителност.
Участникът няма право да направи нова регистрация само с нови данни и същия номер на касова бележка.
31. При закупуване на продукти над 20,00 лв. с ДДС и регистрацията им на game.suhstroi.bg потребителя участва в томбола за награди.

32. 10 бр. код за отстъпка 10% за последващи покупки в Сухстрой или suhstroi.bg, за избрани категории: Бои и лакове; Интериор; Ел. Материали; Инструменти.
33. 2 бр. Цветен LED светлинен гирлянд със соларно захранване, всеки на стойност 12,99 лв. с ДДС.
33. 5 бр. Спрей за спиране на течове и хидроизолация - Decorex, всеки на стойност от 15,30 лв. с ДДС.
34. 2 бр. Зимен комплект за автомобил от 5 части, всеки на стойност 17,00 лв. с ДДС.
35. 3 бр. Светещо зимно дърво LED, всяко на стойност 26,99 лв. с ДДС.
36. 1 бр. LED плафон Lina със звезден ефект - 24W, на стойност 40,99 лв. с ДДС.
37. 1 бр. Бормашина с метален патронник Wesco WS3174 750W, на стойност 54,99 лв. с ДДС.
38. 1 бр. Барбекю на дървени въглища Landmann 11317C 49х84х47см, на стойност 82,90 лв. с ДДС.
39. 5 бр. Ваучер за пазаруване в магазин Сухстрой или онлайн магазин suhstroi.bg, всеки на стойност 50 лв. с ДДС.
40. 1 бр. Подов конвектор 2KW – Бял, на стойност 99,00 лв. с ДДС.

41. Всички награди ще бъдат изтеглени еднократно на 05.01.2022 г. по реда, по който са описани в тези общи условия от т. 32 до т. 40.
42. Всички печеливши участници и техните резерви, ще бъдат изтеглени чрез жребий на случаен принцип на 05.01.2022 г.
43. Наградите са лични предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено.
44. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

45. Имената на печелившите участници на наградите ще бъдат публикувани до 7 работни дни след тяхното теглене на game.suhstroi.bg и ще бъдат уведомени по имейл до 3 работни дни след избирането им, като за да се свърже с тях, Организаторът ще използва информацията, въведена от тях при регистрацията, т.е. електронната поща, с която е направил своята регистрация, при записването на съответния спечелил касов бон.
46. Печелившият участник трябва да отговори чрез имейл до 7 работни дни след уведомяването му и да посочи адрес, на който да бъде изпратена наградата.
47. Ако печелившият участник не отговори в срока по т. 46, или ако се окаже, че участникът губи правото си на награда, както и в случай, че участникът вече е бил изтеглен веднъж в същата игра, наградата се връчва на заместник (резерва), изтеглен допълнително, отново чрез случаен жребий, ако в тези общи условия не е посочено друго.
49. Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането ѝ на посочения от него офис на куриер на територията на Република България, чрез куриер до 30 дни, считано от изпращането на имейла до Организатора. Печелившият участник, ще следва собственоръчно да подпише обратна разписка, че е получил наградата. Възможно е куриерът да поиска документ за удостоверяване самоличността на печелившия. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата, а наградата не се предоставя.
50. Печелившият участник ще бъде уведомен от куриера, посредством SMS или обаждане на телефонния номер за адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и за срока, в който може да си я потърси там. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора. Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 2 седмици след края на Играта, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.
51. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при доставката.
52. Наградата се връчва в рамките на работното време на куриерската фирма.
53. Според ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които са над 100 лв. Печелившият участник получава наградата след изплащането на данъка от Организатора, за което са необходими лични данни на спечелилия, който се задължава да предостави същите. В случай на отказ наградата се дава на следващ участник.
54. Организаторът е длъжен да декларира и внесе съответния данък. Изпращането на наградите е за сметка на Организатора.

55. Организаторът не носи отговорност за: неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на Организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра, недостъпност на интернет.
56. Организаторът не носи отговорност при пристигнала в лошо състояние награда, поради небрежност от страна на куриерската фирма.
57. Организаторът не носи отговорност в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или/и неточен адрес или грешни имена.

Политика за поверителност и защита на личните данни

58. С участието си в играта, участниците се съгласяват доброволно предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране и провеждане на играта, включително да предоставят тези данни на администратори, ангажирани с организацията на играта.
59. С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, участникът е информиран и се съгласява, Сухстрой ЕООД да изпраща електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на фирмата или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. Сухстрой ЕООД изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.
60. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, както и останалото действащо законодателство в областта на защита на личните данни.
61. С участието си в играта всеки участник декларира, че част от данните, които предоставя са лични и попадат под защитата на Закона за защита на личните данни и дава съгласието си събраните данни да бъдат обработвани от Организатора или от трети страни (партньори и/или подизпълнители).
62. При провеждането на настоящата игра, Организаторът запазва правото си да събира и администрира личните данни на участниците, свързани с участие в играта. При реализирането на играта няма да бъдат събирани допълнителни лични данни на участниците без тяхно съгласие.
63. Участник в играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си в имейл до game@suhstroi.com. Отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието по инициатива на участник е неоттегляемо и окончателно.
64. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът ще предостави на куриерската фирма данните за печелившите участници, с цел доставка на наградите.
65. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни, които не са свързани с играта данните на участниците.

66. Организаторът, Администраторът и Изпълнителите на промоционалната игра се задължават да защитават, използват, обработват и съхраняват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.
67. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни на Сухстрой ЕООД.
68. Личните данни, които ще се събират от Организатора, администратора и Изпълнителите във връзка с участие в промоционалната кампания са следните: две имена, имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка на печелившите участници.
69. Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за: Администриране на промоционалната кампания; Идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата. Организаторът, Администраторът и Изпълнителите имат право да предоставят лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.
70. С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ участникът декларира изрично: че предоставя свои собствени лични данни; че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра; изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно Правилата, посочени в същите;
71. Участниците се съгласяват, че Организаторът, Администраторът и Изпълнителите могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението /получаването на наградите от нея.
72. Организаторът, Администраторът и Изпълнителите предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
73. Организаторът, Администраторът и Изпълнителите определят ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.
74. Организаторът, Администраторът и Изпълнителите ще обработват личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период, а именно за целите на идентификация на печелившите – 5 год. считано от първи януари на годината, следваща годината на промоционалната игра.
75. Личните данни на участниците, които са участвали, но не са спечелили или не са избрани като резервни печеливши, се унищожават след края на промоцията.
76. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания на Организатора, има право на: информация за процесите на обработка; достъп до обработваните лични данни; преносимост на личните данни; коригиране на неточни данни; ограничаване на обработването; възражение за обработването пред Организатора, Администратора, Изпълнителите, КЗЛД или компетентния съд; изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен).
77. Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: game@suhstroi.com, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.
78. В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то Сухстрой ЕООД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.

79. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да влияе, Организаторът има право едностранно да прекрати играта. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени вреди. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с наградната игра, или прилагането на правилата на наградната игра, са окончателни и се отнасят до всички участници.
80. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се подчиняват на разпоредбите българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

81. Условията на настоящата игра са публикувани на уебсайта, на който се извършва регистрацията и са общодостъпни за целия период на играта.
82. С регистрацията участниците декларират, че няма да разкриват, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието им в играта.
83. Потребителите нямат право да публикуват коментари с неетично и неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона. Коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания, ще биват изтривани незабавно, а авторите им – санкционирани съответно. Организаторът категорично се разграничава от подобни прояви и запазва правото си незабавно да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите правила.
84. В случай, че прекратяването на играта се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в играта, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.
85. Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите ООБЩИ УСЛОВИЯ, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта.
86. Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават, чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.
86. В случай, че някоя от разпоредбите на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне законосъобразността и/или действието на останалите разпоредби.
87. Настоящите Правила влизат в сила на 01.12.2021г и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

КУПИ, РЕГИСТРИРАЙ, УЧАСТВАЙ...

Регистрирайте своята касова бележка с дата на издаване между 01 декември и 31 декември 2021 г. и учайствайте в нашата игра.

Печеливши участници

НАГРАДА ИМЕ И ФАМИЛИЯ ТЕЛЕФОН КАСОВА БЕЛЕЖКА
Код за отстъпка 10% Явор Б. 0896382*** 2000047656
Код за отстъпка 10% Делчо Ш. 0894943*** 0000270174
Код за отстъпка 10% Мирослав В. 0894917*** 0000271846
Код за отстъпка 10% Петру Д. 0898513*** 0000271434
Код за отстъпка 10% Стоян Г. 0888283*** 0000271549
Код за отстъпка 10% Aneta K. 0898804*** 0000272110
Код за отстъпка 10% Димитър Д. 0895119*** 0000271432
Код за отстъпка 10% Борис П. 0893387*** 0000273628
Код за отстъпка 10% Велко С. 0895013*** 0000268399
Код за отстъпка 10% Рафие Ш. 0888618*** 0000274243
Цветен LED гирлянд Стойо Р. 0898724*** 0000272993
Цветен LED гирлянд Ивайло С. 0878523*** 0000272508
Спрей за спиране на течове Бойка Д. 0896774*** 0000274142
Спрей за спиране на течове Десислава П. 0898867*** 0000271405
Спрей за спиране на течове Иванка Г. 0898880*** 4100001624
Спрей за спиране на течове Атанас Г. 0895106*** 0000273201
Спрей за спиране на течове Росица М. 0888326*** 0000271569
Зимен комплект за автомобил Иванка Д. 0878209*** 0000271344
Зимен комплект за автомобил Pavel Mitáš 0892710*** 0000273933
Светещо LED дърво Елеонора И. 0883400*** 0000271829
Светещо LED дърво Кристиян и. 0895839*** 0000271870
Светещо LED дърво Калина В. 0878610*** 0000272450
LED плафон Lina Йорданка С. 0899355*** 0000274266
Бормашина Wesco WS3174 750W Ивайло Д. 0883478*** 0000273144
Барбекю Landmann 11317C Николай К. 0895417*** 0000273098
Ваучер за 50 лв. Цветелина Р. 0893924*** 0000273677
Ваучер за 50 лв. Мима С. 0893906*** 0000272029
Ваучер за 50 лв. Стоян М. 0878887*** 4000002210
Ваучер за 50 лв. Валентин Р. 0876404*** 0000271659
Ваучер за 50 лв. Джемиле М. 0893564*** 0000271866
Подов конвектор ЕЛДОМ 2KW Елена Б. 0893263*** 0000272642